Çift değişen durumla aktif olarak ilgilenmezse, evlilik risk altına girebilir. Bir danışma, yeni durumu farklı bakış açılarından aydınlatır ve tartışma ve işlemeye yardımcı olabilir. Değişen yaşam koşullarını kabul etmeye yardımcı olabilir. Bu, ilişkinin gelecekteki uyumlu bir ortaklığın temeli olarak yeniden düzenlenmesini sağlayabilir.

Çift danışmanlığı, çiftlerin birbirlerini tanımasını ve kabul etmesini sağlayabilir ve güç dengesini her iki tarafın da memnuniyetle dengelemesine yardımcı olabilir.

👤 Bir eşin fiziksel veya psikolojik engeli, ciddi hastalıklar, bağımlılık davranışı veya bir çocuğun ölümü gibi ciddi dış ve iç faktörler, evlilikleri büyük bir baskı altına sokabilir.

👤 Ama aynı zamanda olumlu olaylar – bir çocuğun doğumu veya bireyin emekliliğe başlaması – yaşam koşullarında büyük değişikliklere neden olabilir.

👤 Bir evlilik, eşlerin birbirlerine karşı güçlü bir sevgisiyle karakterize edilse bile, iki eş arasındaki yaş, milliyet veya kültürel bağ açısından büyük farklılıklar nedeniyle ciddi çatışmalar ortaya çıkabilir.

👤 Her ilişki aynı zamanda iki eş arasındaki çok özel bir güç dengesi ile belirlenir. Alma ve verme arasında sürekli bir yakınlık ve mesafe etkileşimi vardır. Farklı rollerde hareket etmek dengeli olmalıdır. Bozulmuş bir denge, günlük yaşamdaki tüm durumları etkileyebilir ve kalıcı memnuniyetsizlik ve tartışmalara yol açabilir.

ONLINE RANDEVU AL