Çift değişen durumla aktif olarak ilgilenmezse, evlilik risk altındadır. Bir danışma, yeni durumu farklı bakış açılarından aydınlatır ve tartışma ve işlemeye yardımcı olur. Değişen yaşam koşullarını kabul etmeye yardımcı olur. Bu, ilişkinin gelecekteki uyumlu bir ortaklığın temeli olarak yeniden düzenlenmesini sağlar.

Danışmanlık, çiftlerin karşıtları tanımasını ve kabul etmesini sağlar ve güç dengesini her iki tarafın da memnuniyetle dengelemesine yardımcı olur.

👤 Bir eşin fiziksel veya psikolojik engeli, ciddi hastalıklar, bağımlılık davranışı veya bir çocuğun ölümü gibi ciddi dış ve iç faktörler, evlilikleri büyük bir baskı altına sokar.

👤 Ama aynı zamanda olumlu olaylar – bir çocuğun doğumu veya emekliliğe başlaması – yaşam koşullarında büyük değişikliklere neden olur.

👤 Bir evlilik, eşlerin birbirlerine karşı güçlü bir sevgisiyle karakterize edilse bile, iki eş arasındaki yaş, milliyet veya kültürel bağ açısından büyük farklılıklar nedeniyle ciddi çatışmalar ortaya çıkabilir.

👤 Her ilişki aynı zamanda iki eş arasındaki çok özel bir güç dengesi ile belirlenir. Alma ve verme arasında sürekli bir yakınlık ve mesafe etkileşimi vardır. Farklı rollerde hareket etmek dengeli olmalıdır. Bozulmuş bir denge, günlük yaşamdaki tüm durumları etkileyebilir ve kalıcı memnuniyetsizlik ve tartışmalara yol açabilir.

ONLINE RANDEVU AL