SIKÇA SORULAN SORULAR

Duygu Odaklı Çift Terapisi Nedir?

Duygu Odaklı Çift Terapisi, J. Bowlby’nin bağlanma teorisine dayanan bir çift terapisi yöntemidir. Duygu Odaklı Çift Terapisi, Susan Johnson ve Leslie Greenberg tarafından geliştirilmiştir, onlarca yıldır bilimsel olarak araştırılmıştır ve ortalamanın üzerinde etkili olarak sınıflandırılmıştır.

Duygu Odaklı Çift Terapisi, açıkça yapılandırılmış bir konsepte dayanmaktadır ve süreç odaklıdır.

İlk tartışmanın temel içerik bileşeni, kişisel sorun durumunuzun kaydedilmesi ve anlaşılmasıdır. Kaba hedefler birlikte formüle edilir ve tavsiye fırsatları gösterilir. Ayrıca terapinin temel çerçeveleri belirlenecek ve  temel modaliteleri hakkında tüm bilgileri alacaksınız.

Danışmanın başarısı için güvenilir bir görüşme ortamı şarttır. Bu nedenle ilk randevu aynı zamanda beni ve çalışma tarzımı tanımaya da hizmet ediyor.

Daha sonra, daha fazla tavsiyeden yararlanmak isteyip istemediğinize sakince karar verebilirsiniz.

İkinci danışmanlık görüşmesinde danışmanlık hedefleri belirtilir. Beklentiler ve korkular da tartışılır. Daha sonraki prosedür özetlenmiştir.

Başlangıçta, olumlu bir danışma sürecini harekete geçirmek için kişisel rahatlama ve yapılanma ön plandadır. Bunu, probleminizin aşamalı olarak işlenmesi takip eder.

İstişareler, çatışma durumunu anlamayı ve değiştirmeyi içeren bir anlayışla karakterize edilir. Ana hedefler yeni bakış açıları geliştirmek, kaynakları harekete geçirmek ve sorunlara uygun çözümler sunmaktır.

Size özel olarak hazırlanmış yöntemler kullanılır.

Danışmanlık-terapötik çalışmamın amacı, size sorunların çözümünde yetkin bir destek vermektir. Bu, duygusal durumunuzu dengelemenin yanı sıra düşünme ve bakış açınızı genişletmeyi içerir. Bir bakış açısı ve paradigma değişikliği mümkün kılınmalıdır.

Ortak çalışmada, davranış ve ilişki modellerini tanıyabilir ve gözden geçirebilirsiniz.

Danışma, kaynaklarınızı harekete geçirir ve kişisel problem çözme stratejilerinizi bulmanızı destekler.

Tavsiye, genel olarak ilişkinizi ve kişilik gelişiminizi teşvik eder.

Danışmanlık anlayışım: anlamak ve farkındalık yaratmak

Kişisel sorunlar, çatışmalar ve krizler, işlenmesi ve çözülmesi acı verici ve zor olabilen hassas konulardır. Benim için saygı, takdir, empati ve anlayışa dayalı güvenilir bir danışmanlık ortamı şarttır. Başarılı, ortak çalışma için en uygun koşulları yaratır.

İstişare sırasında, kriz ve çatışma durumuna bütünsel bir bakış açısı getiriyorum. Geçmişten ve günümüzden sosyal ve profesyonel geçmişin yanı sıra intrapsişik ve çift dinamik faktörleri de dikkate alıyorum.

Her danışma, kişisel çatışma durumunuza ve ihtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlanmıştır. Buna göre çeşitli metodolojik yaklaşımlardan sizin için en uygun yöntemi seçeceğim. Analitik çift terapisi, sistemik terapi, gestalt terapisi ve psikodramadan yöntemler kullanıyorum. Hedefe yönelik müdahalelerim ve danışmanlık içindeki ve dışındaki deneyimleriniz sayesinde, olası çözümleri geliştirebilecek ve uygulayabileceksiniz.

Yeni bir çığır açmanız için sizi cesaretlendirmek istiyorum.

Gittikçe daha fazla insan, ortaklıkların nasıl gerçekleştirildiği hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu bağlamda, başarılı ortaklığın temel bilgilerinin aktarıldığı ve uygulandığı oturumlar sunuyorum. Lütfen benimle bunun hakkında konuşmaktan çekinmeyin.

Yeni başlayan ortaklıklarda kendiniz ve ilişkiniz için çok fazla sorumluluk vardır ve zorlukların ilk belirtileri varsa, erken bir aşamada destek ve yardım alırsanız sağlam adımlarla ilerlersiniz. Kural olarak, sorun işleme ve değişiklikler bu durumda ilk aşamada çok daha kolaydır.

Hayır, listelenen konular yalnızca küçük bir seçimi temsil eder ve hangi çatışmaların, nedenlerin ve danışmanlık hedeflerinin örnek olarak gösterildiğine bağlıdır.

Lütfen kişisel sorunlarınız için benimle iletişime geçin. Yeterli niteliklere sahip olmadığım bir konu olursa sizi sorununuzla ilgili alanında uzman başka bir terapiste yönlendirebilirim.

İleri eğitimim ve gelişimim işimin önemli bir parçası. Metodoloji ve kalite hakkındaki bilgimi her yıl çeşitli eğitim kursları, etkinlikler ve çalıştaylarla genişletiyorum. Sürekli denetim de bunun bir parçasıdır.

Tüm ileri eğitim sertifikaları tarafımdan görüntülenebilir.

Evet, çift ve aile sorunları söz konusu olduğunda, ilgili tüm tarafların seanlara katılması bir avantajdır, ancak bir gereklilik değildir.

Empatili, işinden zevk alan ve kendini adamış bir kadın. Uzun yıllara dayanan mesleki deneyimim, olgunluğum ve derinlemesine terapötik uzmanlığım var.

Benim için saygı, takdir ve anlayış başarılı bir işbirliğinin temel yapı taşları ve ön koşullarıdır.

Güven veren bir işbirliğini, bütünsel bir problem analizini ve kişiye özel hazırlanmış bir danışma ve terapi konseptini destekliyorum.

Hayır, belirli bir saate bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Sorunun kapsamına, seanslar arasındaki aralıklara, herhangi bir araya ve seansların sonlandırılmasına siz karar verirsiniz.

Hayır, ev ziyareti yapmam.

İki seçenekten birini seçebilirsiniz:

Seans sonunda doğrudan nakit ödeme.

Sonraki randevularda banka havalesi mümkündür.

Hastalık, sakatlık, utanç duyguları (engelleme eşiği) veya çocuk bakıcısının olmaması bazen kişisel katılım olasılığını engeller.

Bu durumlarda telefonla da tavsiye veriyorum.

Ücreti havale ettikten sonra, sizinle telefon görüşmesinin tarih ve saatini ayarlayacağım.

Ayrıntılı görüşme için lütfen benimle iletişime geçin.

Bununla birlikte, genel olarak, kişisel bir sohbeti savunuyorum çünkü önemsiz olmayan yüz ifadeleri ve jestler dahil edilebilir. Ek olarak, pratikte herhangi bir dış müdahale yoktur. Odak noktası, tavsiyeyi doğrudan deneyimlemektir.

Evet, cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çiftlere açığım.

Bireysel terapi / danışmanlık:

İlk görüşmenin süresi : 60 – 90 dakika arası

Takip görüşmeleri : 60 dakika

Çift terapisi / danışmanlığı:

İlk görüşmenin süresi : 90 – 100 dakika arası

Takip görüşmeleri : 90 dakika

İstişarenin toplam kapsamı, anlaşmaya ve sorunun niteliğine bağlıdır.

Bireysel terapide, genellikle daha fazla sayıda seans gereklidir.

Yasal sağlık sigortası (SGK, Bağkur) aracılığıyla faturalandırma mümkün değildir.

Bazı durumlarda, özel bir sağlık sigortası şirketi ile anlaşmanız varsa faturalandırma mümkündür. Bana ulaşmaktan çekinmeyin lütfen.

Yasal gizliliğe tabiyim. Verileriniz ve seansların tüm içeriği, en üst düzeyde gizlilik içinde ele alınacaktır.