Hayati bir öneme sahip olan kişilik, kim olduğumuzu tanımlar. Bireyin düşünce ve tutumları, ruh hali ve buna bağlı olarak davranış kalıpları, diğer insanlarla ve çevresindeki dünyayla ilişkide bireyin benzersiz özelliklerini ayırmada nasıl ifade ettiğini içerir. Bazı özellikleri aileden miras alan birey, yaşam olayları ve deneyimleri ile kişiliğini şekillendirir. Belirli kişilik özelliklerinin çok katı ve esnek olmaması durumunda bir kişilik bozukluğu gelişebilir.

Bu bağlamda utangaç olan veya tek başına vakit geçirmeyi seven birine kişilik bozukluğu tanısı konulamaz. Bu kişinin kendi stili olabilir. Her kişilik bozukluğunun kendine özgü tanısal kriterleri vardır ve teşhisinin uzman bir kişi tarafından konulması gerekir. Burada kişinin insanları ve olayları algılama ve yorumlama şekli, duygusal tepkilerinin uygunluğu, insanlara ve ilişkilere yaklaşım şekli, dürtülerinin kontrolü gibi kriterler araştırılmalıdır.

ONLINE RANDEVU AL