Duygu Odaklı Çift Terapisi ne demektir?

Duygu Odaklı Çift Terapisi, J. Bowlby’nin bağlanma teorisine dayanan bir çift terapisi yöntemidir. Duygu Odaklı Çift Terapisi, Susan Johnson ve Leslie Greenberg tarafından geliştirilmiştir, onlarca yıldır bilimsel olarak araştırılmıştır ve ortalamanın üzerinde etkili olarak sınıflandırılmıştır.

Duygu Odaklı Çift Terapisi, açıkça yapılandırılmış bir konsepte dayanmaktadır ve süreç odaklıdır.

Duygu Odaklı Çift Terapisi ne yapar?

  • Tartışmaların hafifletilmesi
  • Bir “kısır döngünün” tanınması ve farkındalığı
  • Altta yatan duyguları ve temel ihtiyaçları çözmek
  • Kendisi ve eşiyle ilgili farklı algı
  • Olumlu bir ilişki döngüsünün yeniden yapılandırılması
  • Güvenli, duygusal bir bağlantı oluşturmak
  • Takdir, sevgi, güvenlik ve güvenin (yeniden) yaratılması

👤 Duygu Odaklı Çift Terapisinin iki temel unsuru vardır: Bir yandan kişinin intrapsişik süreçler ve duygularla ilgili kendi duygusal deneyimine odaklanırken, diğer yandan eşler arasındaki olumsuz etkileşim kalıplarına (“kısır döngüler”) odaklanır.

👤 Duygu Odaklı Çift Terapisi her ikisini de odaklanır ve böylece evlilikteki işlevsiz olayları çözmeye ve değiştirmeye yardımcı olur. (aşağıdaki nota bakın)

👤 Odak noktalarından biri birincil duygular, yani derin korku duyguları, yalnızlık, utanç, değersizlik gibi etkili çalışmalar … Bu duygular, eşin gerçek doymamış ihtiyaçlarına dair ipuçları verir.

👤 Seanstaki farklı, açıkça yapılandırılmış müdahaleler sayesinde, önemli, olumlu bağ kurma anları yaratılır.

👤 Çoğunlukla dokunaklı olan bu kilit deneyimler, partnerlerin birincil duygularına açılmalarını, ihtiyaçlarını farklı şekilde ifade etmelerini ve böylece partnerin farklı tepki verme biçimlerini deneyimlemelerini giderek daha fazla mümkün kılmaktadır. Bu da eşler arasındaki duygusal bağı ve güvenilirliği teşvik eder. Sevgiye ve takdire dayalı pozitif bir döngüye giderek daha fazla giriyorsunuz.

👤 Duygu Odaklı Çift Terapisi, temel noktalara odaklanır ve diğer partnerin gerçekten anladığı bir dile çevirir.

👤 Güvene dayalı, minnettar bir ilişkiye ek olarak, bu duygusal sürece şeffaflık, yüksek düzeyde empati ve özenle eşlik ediyorum. Bu, içsel deneyiminizi keşfetmeye dahil olabilmeniz için size güvenlik ve anlayış sağlamalıdır.

Özlem ve kısır döngü

Yetişkinler (çocuklar gibi) sevgiyi ve güvenli, duygusal bir bağı özler, özellikle ilişkilerde. Partnerler, özellikle stres ve gerginlik zamanlarında, yanında kendisine şefkat ve özen gösteren, güvenebilecekleri ve onlara yakınlık ve takdir sağlayan bir yoldaş ararlar. Duygusal bağlantı verilirse, bunun yaşamın tüm alanlarında güçlendirici ve teşvik edici bir etkisi vardır.

Eğer partnerlikteki duygusal bağ ortadan kalkarsa, çiftler genellikle olumsuz bir “kısır döngü” içine girerler: Bu bağı yeniden kurmaya çalışırken, çiftler genellikle suçlamalara, duygusal uzaklaşma ve geri çekilmeye kapılırlar. Karşılıklı yaralanmalar, hayal kırıklıkları ve anlaşmazlıkların artması sonucunu doğurur. Bu, “duygusal bağı” daha da zayıflatır…

ONLINE RANDEVU AL