Birçok kişi merdiven çıkarken kapıyı kilitleyip kilitlemediğini kontrol etmeyi veya merdivenleri saymayı tercih eder. Bununla birlikte, obsesif-kompulsif hastalık durumunda, bu tür alışkanlıklar ve ritüeller yaşam üzerinde muazzam bir yük oluşturur. İlgili kişi, müdahaleci düşüncelerden veya belirli eylemleri gerçekleştirme dürtüsünden muzdariptir. Siz kendiniz bu düşünceleri veya eylemleri gereksiz ve saçma buluyorsunuz, ancak onlardan kaçamazsınız.

Obsesif kompulsif bozukluklar söz konusu olduğunda, obsesif kompulsif düşüncelerin mi yoksa kompulsif eylemlerin mi ön planda olduğu konusunda bir ayrım yapılır:

Saplantılı düşünceler tehdit edici, ahlaki olarak kınanabilir veya eziyet verici olarak deneyimlenir. Her zaman korku veya gerginlik yaşanır. Obsesif-kompulsif düşünceler genellikle saldırganlık, aşağılama, simetri, dini veya cinsel konularla ilgilidir. İlgili kişi bir karar veremez çünkü çeşitli alternatiflerin sonuçları sonsuza dek düşünülür. Obsesif-kompulsif düşünceleri etkisiz hale getirmek için, birçok hasta düşüncelerinde ritüeller (örneğin, içerideki belirli kelimeleri tekrarlamak) veya bir eylem kurarlar.

Zorunlu eylemler gerçekleştirilir. Zorunlu eylemler, ritüelleştirilmiş bir biçimde defalarca gerçekleştirilmesi gereken davranışlardır. Genellikle bir kazayı önlemek için yapılırlar. Örneğin, dışarıya çıktığınızda ütünün fişini prizden çıkarıp çıkarmadığınızı kontrol etmek için birkaç kez eve geri gidersiniz. En iyi bilineni zorunlu yıkama ve temizlemedir. Burada eller, apartman dairesi veya çamaşırlar, açıkça tanımlanmış bir işlemle günde en az birkaç kez temizlenir. Zorunlu eylemler ayrıca stereotipik sayımı (örneğin pencereler) veya nesneleri mükemmel simetriye göre düzenlemeyi içerir.

Obsesif-kompulsif bozukluklar genellikle ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde başlar. Erkekler ve kadınlar eşit derecede etkilenir. Tedavi edilmezse hastalık genellikle kronik bir seyir izler. Toplamda, nüfusun yaklaşık % 1.5’i OKB’ye sahiptir.

Tedavi seçenekleri:

Obsesif kompulsif bozukluklarda, semptomları azaltmak için reaksiyon önleme ile uyaran yüzleşmesi tercih edilen yöntemdir. Burada ilgili kişi, ritüelleri ihmal etmenin korkulan bir felakete yol açmadığını öğrenir. Ek olarak, bilişsel terapi yardımıyla, örneğin suçluluk konusunda değerlendirme kriterleri kontrol edilir.

ONLINE RANDEVU AL