Çift danışmanlığı, yerleşik sohbeti ve davranış kalıplarını tanımaya ve çözmeye yardımcı olur.

İddiaların veya geri çekilmenin arkasında hangi ihtiyaçların saklı olduğuna dair fikir verir.

İletişim kalıpları ve birliktelik yeni bir temele oturtulur.

👤 İyi işleyen bir iletişim, mutlu bir ilişki için en iyi ön koşuldur. Eşlerin istekleri, beklentileri ve umutları burada açıkça tartışılmakta ve ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık sohbetle çözülmektedir.

👤 Konuşmama ise ayrılıkların ve boşanmaların en sık bahsedilen nedenlerinden biridir. Bu, konuşmanın günlük meselelere indirgenmesinden ve aynı zamanda partner tarafından anlaşılmama hissinden kaynaklanır.

👤 Ek olarak, söylenenlere ilişkin farklı yorumlar sıklıkla tartışmalara yol açar. Eşler, diğerini değersizleştirerek ve incitici açıklamalar yaparak öz saygılarını savunurlar. “Saldırı en iyi savunmadır” yöntemine göre, suçlama ve gerekçelerin zorlu bir etkileşimine kapılırlar.

👤 Çatışma durumu tırmanırsa, çiftin bu kısır döngüden kendi kendine çıkması pek mümkün değildir.

ONLINE RANDEVU AL